Çalışma Alanlarımız

PATİLER

Sahipsiz Sokak Hayvanları
Adamızın sokaklarında yaşayan sahipsiz patilerimizin beslenme, barınma, tedavi gibi temel yaşam gereksinimlerinin karşılanması örgütlenmemizin birinci önceliğidir. Bunun yanında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek ve nüfuslarını kontrol altında tutmak için de kısırlaştırma konusuyla ilgileniyoruz. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun aktif olarak uygulanmasını sağlayarak sahipsiz patilerimizin yaşam hakkına müdahalelerin karşısında durmayı amaçlıyoruz. Son olarak da sahipsiz dostlarımızın patilerini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak güzel yürekli insanlar bularak, onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplendirilen dostlarımızın düzenli olarak takibini sağlayıp, onların güvende ve mutlu olduklarından emin oluyoruz.

Sahipli Hayvanlar

Sahipli hayvanların, sahipleri tarafından şiddet görmeleri durumunda gerekli uyarıların yapılmasını, ilgili mercilere bildirilmesini, konunun takip edilmesini ve gerekiyorsa hayvanın geçici koruma altına alınmasını temel sorumluluklarımızda biri olarak kabul ediyoruz. 

DOĞA ANA

Doğal Yaşam
Derneğimizin bulunduğu yer olan Kınalıada, İstanbul'a hem yakın hem de çok uzak bir kasaba. İstanbul'un çoğu merkezi ortalama 45 dakika uzaklıkta olan bu kasabada yaşayan bizler, evlerimize dönmek için vapura bindiğimizde İstanbul'un o karmaşasından, acelesinden, hızından uzaklaşırız. Adamızın doğası, doğal yaşamı da İstanbul'un çoğu yerleşim yerine göre, yani göreceli olarak da olsa, korunmuştur. Fakat özellikle yaz-kış arasındaki nüfus değişimi, ve bunun yanında yazın adalamızı ziyaret eden yerli-yabancı turistler sebebiyle deniz ve çevre kirliliği baş göstermektedir. Doğa ana, minik patilerimizin ve tüm canlıların yegane koruyucusu ve evidir. Bu sebeplerden dolayı orman, sokaklar, deniz ve sahilleri korumak, temiz tutmak ve bu konulardaki farkındalığı arttırmak için çeşitli faaliyetler yürütmeyi hedefliyoruz.

İNSAN

İnsanoğlu
İnsanoğlu (Sapiens) binlerce yıldır doğada haksız bir şekilde baskın tür olmayı sürdürmekte. Bu adaletsizlik hem doğayı hem de ekosistemdeki diğer canlıların yaşamlarını tehdit etmekte ve hatta bir çok türün yok olmasına sebep olmaktadır. Bu soykırımların ancak empati kurularak engellenebileceğini, o sebeple de türümüzün bu yeteneğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği düşünüyoruz. Adamızda yaşayanların bu konular hakkında bilgilendirilmesi, empati eğitimleri ile bu konularda farkındalık yaratılması ekosistemizin sürdürülebilirliği için son derece önemli. Ayrıca gönüllülerimiz arasındaki dayanışmayı arttırmak, birlikte çalışma ve birlik olma hissiyatını kuvvetlendirmek; hayvan hakları ve hayvanlar için temel sağlık konularında eğitimler düzenleyerek, kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Son olarak da derneğimizin tüm üyelerinin Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimlerini almalarını sağlayarak yaptığımız çalışmaların yasal zeminini güçlendirmek istiyoruz.